ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง