ท่าน พ.ต.อ.ประมินทร์ ชวดคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมกับทีมงานบริหาร และกองการศึกษา รับมอบอุปกรณ์การเรียนจาก บริษัท วี ซี เอฟ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 319,350 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทั้ง 8 แห่ง

24 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พ.ต.อ.ประมินทร์ ชวดคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมกับทีมงานบริหาร และกองศึกษา เข้าร่วมการรับมอบอุปกรณ์การเรียนจาก บริษัท วี ซี เอฟ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 319,350 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทั้ง 8 แห่ง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!