ท่าน พ.ต.อ.ประมินทร์ ชวดคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมทีมบริหาร ลงพื้นที่ หมู่ 7 และหมู่ 9 ตรวจสอบงานวางท่อน้ำประปา เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

23 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!